K čemu vlastně slouží ochranná lhůta na katastru? (Pavlína Hojecká)

Není to spíše jen zdržování při přepisech nemovitostí?

K čemu vlastně slouží ochranná lhůta na katastru? (Pavlína Hojecká)Ochranná lhůta vznikla především proto, aby se zabránilo ilegálním změnám na nemovitostech (převod nemovitosti, zápis věcných břemen, zatížení nemovitosti zástavou apod.).

Pokud vložíte na katastr nemovitostí kupní smlouvu, nebo jakoukoliv jinou převodní smlouvu, také zástavní smlouvu, věcné břemeno apod., budete nejdříve katastrem o této plánované transakci písemně obeznámeni a to na adresu Vašeho trvalého bydliště. Tímto způsobem se majitel nemovitosti dozví, že se s jeho nemovitostí cosi děje. Pokud je tato akce plánovaná, je vše v pořádku a nezbývá než čekat. Pokud by ovšem mělo dojít k ilegální změně na nemovitosti, může majitel v této ochranné lhůtě zareagovat a nežádoucí změně tak předejít. Pokud na dopis nebudete reagovat, má se za to, že se změnou souhlasíte. V opačném případě je třeba velice rychle jednat a obeznámit katastr nemovitostí, že s navrhovanou změnou nesouhlasíte a řízení zastavit! 

Ode dne vložení smlouvy na katastr se zároveň začne odpočítávat lhůta 20 dnů, ve které katastr nemůže provést navrhovanou změnu!

Novou změnu tedy může katastr zapsat nejdříve po 20 dnech.  Změnu může provést následující 21. den, ale můžete také čekat dalších 30 dní. Dle našich zkušeností z brněnského katastru nemovitostí ovšem dochází ke změnám do 30 dnů od podání změny.

Odpovídá: Pavlína Hojecká - realitní makléřka


Máte otázky týkající se bydlení, realitního trhu, nebo realitního práva? Máme přes 25 let zkušeností na trhu s nemovitostmi.
Zeptejte se přímo jednatelky společnosti PATREAL s.r.o.

Jaroslava Wiszová, jednatelka
[email protected]